Egzamin

1. Egzamin końcowy odbywa się na życzenie Uczestnika.

2. Opłata egzaminacyjna:

  • poziom A1, A2 – 50 PLN
  • poziom B1, B2 – 100 PLN

3. Opłatę należy dokonać na konto:

Raiffeisen Polbank
51 2340 0009 0560 4010 0000 3519
Migamy PJM-em Katarzyna Szymura
ul. Armii Krajowej 190c/4
40-750 Katowice

Tytuł przelewu:  egzamin końcowy …. (tu należy wpisać poziom PJM)

3. Zgłoszenie się do egzaminu oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej odbywa się najpóźniej dwa dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

4. Uczestnik po zaliczeniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie, które umożliwia przejście na wyższy poziom językowy. Przejście na wyższy poziom językowy jest możliwe tylko po uzyskaniu oceny co najmniej dobrą (4), a przypadku przejścia na poziom B2 – dobry plus (4+) z B1.

5. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu bądź niezaliczenia egzaminu Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie PJM. Zaświadczenie to nie kwalifikuje Uczestnika do uczestnictwa w kursie bądź szkoleniu na wyższym poziomie biegłości PJM.

6. Zaświadczenie (z poziomu A1 jak i A2) nie uprawnia Uczestnika do prowadzenia kursu, szkolenia czy warsztatu Polskiego Języka Migowego oraz do pracy w roli tłumacza Polskiego Języka Migowego.

7. Uczestnik akceptuje powyższe postanowienia regulaminu.

%d blogerów lubi to: