Egzamin

1. Egzamin końcowy odbywa się na życzenie Uczestnika.

2. Opłata egzaminacyjna:

  • poziom A1, A2 – 50 PLN
  • poziom B1, B2 – 100 PLN

3. Zgłoszenie się do egzaminu oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej odbywa się najpóźniej dwa dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

4. Uczestnik po zaliczeniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie, które umożliwią przejście na wyższy poziom językowy.

5. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu bądź niezaliczenia egzaminu Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie PJM. Zaświadczenie to nie kwalifikuje Uczestnika do uczestnictwa w kursie bądź szkoleniu na wyższym poziomie biegłości PJM.

6. Zaświadczenie (z poziomu A1 jak i A2) nie uprawnia Uczestnika do prowadzenia kursu, szkolenia czy warsztatu Polskiego Języka Migowego oraz do pracy w roli tłumacza Polskiego Języka Migowego.

7. Uczestnik akceptuje powyższe postanowienia regulaminu.

Reklamy