O mnie

Katarzyna Szymura
Nazywam się Katarzyna Szymura i mieszkam w Katowicach. Słuch straciłam we wczesnym dzieciństwie. Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, studiowałam również surdopedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II oraz Polski Język Migowy na Uniwersytecie Warszawskim. Oprócz tego ukończyłam studia na kierunku bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w zakresie ICT, języków obcych i drugiego przedmiotu: informatyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Jestem zafascynowana bogactwem PJM i w tym kierunku się dokształcam, biorąc udział w różnych konferencjach, kursach czy warsztatach. Posiadam 6-letnie (od 2011r.) doświadczenie w prowadzeniu kursów PJM dla pracowników administracji publicznej, nauczycieli i studentów.

Jestem dzieckiem słyszących rodziców i byłam wychowana z naciskiem na poprawne mówienie po polsku pod względem fleksyjnym, pomimo to jednak zawsze świat Głuchych był, jest i będzie bliski memu sercu i to z Kulturą Głuchych i PJM się utożsamiam. Uważam, że PJM jest przez ludzi, nawet g/Głuchych, niedoceniany i odrzucany, a przecież to piękny język, który posiada swoistą bogatą gramatykę wizualno-przestrzenną, o czym chciałabym na kursach bądź warsztatach pokazać.

Posiadam szeroki wachlarz zainteresowań, interesuję się tematyką PJM, poezją migową i Kulturą Głuchych. Wędruję po górach, zdobywam szczyty. Jestem miłośniczką zwierząt. Obecnie dokształcam się w zakresie grafiki komputerowej, fotografii i języka angielskiego.

Reklamy