Oferta dla dzieci

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć języka migowego połączone z rytmiką i plastyką dla dzieci do lat 12.

Warunkiem zorganizowania w/w zajęć jest powstanie co najmniej 6 osobowej grupy dzieci.

Czas trwania zajęć : 10 godzin, koszt 120 PLN.  W cenie wliczone są materiały plastyczne.

W/w zajęcia są przeznaczone dla dzieci zarówno słyszących jak i niesłyszących.

Organizatorzy nie zapewniają stałej opieki nad dzieckiem w czasie trwania obozu, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zajęcia języka migowego z rytmiką i plastyką z udziałem dzieci.

CENA NOCLEGU:

  • Dzieci do lat 4 – GRATIS (dzieci te śpią z rodzicami i nie mają dodatkowej porcji wyżywienia);
  • Dzieci do lat 12 – 350 PLN/7 dni (dzieci te otrzymują połowę porcji wyżywienia)

Ideą tych wakacyjnych zajęć jest przede wszystkim zaszczepienie u dzieci świadomości istnienia języka migowego i jego odmiennego kanału komunikacyjnego. W celu nauki drugiego języka wskazane jest od najmłodszych lat wykorzystać naturalną ciekawość dzieci, ich wrażliwość słuchowo –wzrokową i ogromną plastyczność mózgu, która wraz z wiekiem zanika.

Zajęcia te będą mieć charakter rytmiczno – słowny, gdzie główną rolę odgrywać będzie muzyka i praca z ciałem. Dzięki temu rozwija się sprawność aparatu mięśniowo – ruchowego i koordynację wzrokowo – manualną. Muzyka połączona z językiem migowym pozwala rozwijać pamięć i spostrzegawczość.

Zajęcia plastyczne mają za zadanie rozwijać wyobraźnię twórczą, a także doskonalić sprawność manualną, która podczas używania znaków migowych także ma decydujący wpływ.

Celem tych zajęć w zasadzie jest połączenie wakacji z nauką poznając język migowy w sposób aktywny jak i twórczy, czyli innym słowem przyjemne z pożytecznym.

Zajęcia będą przeprowadzone przez niesłyszących trenerów w towarzystwie wykwalifikowanych osób słyszących.

WAŻNA INFORMACJA!

Zajęcia języka migowego dla dzieci nie podlegają refundacji przez PFRON.

%d blogerów lubi to: