Poziom A2

Trwają zapisy na kurs PJM:


7 stycznia do 12 marca 2020r.

17 marca do 28 maja 2020r. 

(we wtorki i czwartki 17:00-20:00)


Zapisy na kurs odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń.

Poziom A2 stanowi rozszerzenie poziomu A1, innym słowem jest to poziom początkujący wyższy.

Na poziom A2 kwalifikują się uczestnicy, którzy mają ukończony poziom A1 i chcą kontynuować naukę Polskiego Języka Migowego.

Na tym poziomie uczestnicy utrwalają i udoskonalają praktyczną umiejętność komunikacyjną, zatem poziom ten obejmuje:
– zwiększenie zasobu słownictwa, tj. czasowników, rzeczowników i przymiotników typowych dla PJM ;
– opanowanie liczebników zwykłych jak i inkorporowanych ;
– opanowanie zdań prostych jak i złożonych związanych z tematem znanym i typowym w życiu codziennym ;
– utrwalanie klasyfikatorów i opowiadań z wykorzystaniem przestrzeni ;
– utrwalanie i zapoznanie się z nowymi regułami gramatyki PJM ;
–  elementy savoir – vivre Głuchych ;
– elementy wykładu na temat problemu Głuchych w społeczeństwie (dyskryminacja, audyzm, prawa Głuchych itp.)
– elementy poezji migowej.

Podczas kursu uczestnicy cały czas utrwalają percepcję wzrokowo – manualną.

Tematyka kursu jest uzależniona od rodzaju wykonywanego zawodu docelowej grupy uczestników.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym umiejętność komunikacyjną kursantów.

Uczestnik po zaliczeniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie, który umożliwia przejście na wyższy poziom językowy.

W przypadku niezaliczenia bądź nieprzystąpienia do egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Czas trwania kursu – 60 godzin dydaktycznych.

Koszt: 800 PLN (cena dotyczy klienta indywidualnego). W cenie materiały dydaktyczne i słówka wysłane drogą e-mailową. Kawa, herbata i poczęstunek.  

Koszt egzaminu końcowego: 50 PLN.

Koszt kursu bądź szkolenia PJM dla określonej grupy pracowników w ramach nawiązania współpracy z daną instytucją państwową jak i prywatną jest ustalony drogą porozumienia obu stron.

%d blogerów lubi to: