Poziom A2

Trwa nabór na kurs

ON-LINE

16 maja – 28 lipca 2023 – 2 wolne miejsca

(w sprawie dokładnych terminów spotkań proszę o kontakt e-mailowy)

2 października – 29 listopada 2023 – 3 wolne miejsca

we poniedziałki, środy i niektóre piątki w godzinach 17:00 – 20:00

LIMIT MIEJSC: 8Zapisy na kurs odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń.

Poziom A2 stanowi rozszerzenie poziomu A1, innym słowem jest to poziom początkujący wyższy.

Na poziom A2 kwalifikują się uczestnicy, którzy mają ukończony poziom A1 i chcą kontynuować naukę Polskiego Języka Migowego.

Na tym poziomie uczestnicy utrwalają i udoskonalają praktyczną umiejętność komunikacyjną, zatem poziom ten obejmuje:
– zwiększenie zasobu słownictwa, tj. czasowników, rzeczowników i przymiotników typowych dla PJM ;
– opanowanie liczebników zwykłych jak i inkorporowanych ;
– opanowanie zdań prostych jak i złożonych związanych z tematem znanym i typowym w życiu codziennym ;
– utrwalanie klasyfikatorów i opowiadań z wykorzystaniem przestrzeni ;
– utrwalanie i zapoznanie się z nowymi regułami gramatyki PJM ;
–  elementy savoir – vivre Głuchych ;
– elementy wykładu na temat problemu Głuchych w społeczeństwie (dyskryminacja, audyzm, prawa Głuchych itp.)
– elementy poezji migowej.

Podczas kursu uczestnicy cały czas utrwalają percepcję wzrokowo – manualną.

Tematyka kursu jest uzależniona od rodzaju wykonywanego zawodu docelowej grupy uczestników.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym umiejętność komunikacyjną kursantów.

Uczestnik po zaliczeniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie, który umożliwia przejście na wyższy poziom językowy.

W przypadku niezaliczenia bądź nieprzystąpienia do egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Czas trwania kursu – 60 godzin dydaktycznych.

Koszt:

  • 950 PLN stacjonarny, w cenie materiały dydaktyczne i słówka, materiały dydaktyczne wysłane drogą e-mailową. Kawa, herbata i poczęstunek.  
  • 850 PLN online, w cenie słówka i materiały dydaktyczne wysłane drogą e-mailową

Koszt egzaminu końcowego: 50 PLN.

Koszt kursu bądź szkolenia PJM dla określonej grupy pracowników w ramach nawiązania współpracy z daną instytucją państwową jak i prywatną jest ustalony drogą porozumienia obu stron.


Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu kursu z PFRONU w 90%- 95%.

Ubiegać się o dofinansowanie mogą:

  1. Osoby niesłyszące bądź słabosłyszące, które chcą poznać PJM, ewentualnie doskonalić umiejętności PJM;
  2. Członkowie rodziny osób niesłyszących/słabosłyszących;
  3. Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt ze środowiskiem Głuchych bądź osobą niesłyszącą/słabosłyszącą.

Należy złożyć wniosek do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej najpóźniej 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu, czyli do 16 stycznia 2020

Źródło: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/zadania-ustawowe/dofinansowanie-kosztow/

%d blogerów lubi to: