Poziom B1

Trwa nabór na:

kurs ON-LINE (część 2 – 60 godzin)

10 maja – 30 czerwca 2023

brak wolnych miejsc

w poniedziałki, środy i niektóre piątki godzina 17:00 – 20:00


kurs ON-LINE (część 1 – 60 godzin)

3 października – 30 listopada 2023

we wtorki, czwartki i niektóre piątki w godzinach 17:00 – 20:00

Poziom B1 to poziom średniozaawansowany. Na ten poziom kwalifikują się uczestnicy mający ukończony poziom A2.

Na tym poziomie uczestnicy kontynuują praktyczną umiejętność komunikacyjną z zakresu własnego życiowego doświadczenia, nadziei, marzeń, a także wyrażania opinii na dany temat.

Poziom ten obejmuje :

  • zwiększenie zasobu słownictwa, tj. czasowników, rzeczowników i przymiotników typowych dla PJM ;
  • zapoznanie się z różnymi wariantami znaków migowych charakterystycznych dla danych regionów i grup wiekowych ;
  • poezję migową ;
  • utrwalanie i udoskonalenie klasyfikatorów i topografii przestrzennej z użyciem znaków charakterystycznych dla PJM ;
  • utrwalanie zdań złożonych zgodnie z zapoznanymi regułami gramatycznymi PJM ;
  • elementy wykładu na temat ogólnej problematyki w społeczeństwie Głuchych ;
  • na życzenie uczestników możliwość konwersacji z Native Speaker (dodatkowa opłata, cena do uzgodnienia).

Program nauczania jest dostosowany do potrzeb i umiejętności uczestników.

Tematyka kursu jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy docelowej grupy.

Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu otrzymują zaświadczenie znajomości PJM na poziomie B1 i umożliwiający przejście na wyższy poziom językowy.

W przypadku niezaliczenia bądź nieprzystąpienia do egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Czas trwania kursu – 120 godzin.

Koszt kursu stacjonarnego: 1700 PLN (cena dotyczy klienta indywidualnego). W cenie materiały dydaktyczne i słówka wysłane drogą e-mailową. Kawa, herbata i poczęstunek.  Pod koniec kursu płyta DVD z ponad 2000 słówkami, w tym znaki kulturowe.

Kurs w trybie zdalnym jest podzielony na dwie części, z czego pierwsza część będzie odbywać się wyżej podanych terminach (łącznie 60 godzin). Koszt I części kursu wynosi 800 zł, I i II części wynosi 1600 PLN. W cenie materiały dydaktyczne i słówka wysłane drogą e-mailową. Do egzaminu końcowego przystępujemy po 2 części kursu.

Koszt egzaminu: 100 PLN

Koszt kursu bądź szkolenia PJM dla określonej grupy pracowników w ramach nawiązania współpracy z daną instytucją państwową jak i prywatną jest ustalony drogą porozumienia obu stron.

Zgłoszenie się na kurs odbywa się poprzez wypełnienie formularza:

https://migamypjmem.com/formularz-kontaktowy/

%d blogerów lubi to: