Poziom B2

B2 to poziom średniozaawansowany wyższy.

Na ten poziom kwalifikują się uczestnicy mający ukończony kurs PJM z poziomu B1.

Na tym poziomie uczestnicy w dalszym ciągu udoskonalają praktyczną umiejętność komunikacyjną na tematy konkretne i abstrakcyjne, wdrażają się w spontaniczną dyskusję na różne tematy życiowe, a ponadto poziom ten obejmuje:
– zwiększenie zasobu słownictwa z użyciem różnych wariantów charakterystycznych dla danych regionów i grup wiekowych;
– utrwalanie i udoskonalenie klasyfikatorów, przestrzenni topograficznej i zdań złożonych z użyciem znaków zaawansowanych i metafor charakterystycznych dla PJM;
– poezja migowa;
– żywa komunikacja z natywną osobą Głuchą (na życzenie uczestników możliwość zorganizowania spotkań z inną osobą Głuchą)

Program nauczania jest dostosowany do potrzeb i umiejętności uczestników.

Tematyka kursu jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy docelowej grupy.

Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu otrzymują zaświadczenie znajomości PJM na poziomie B2.

W przypadku niezaliczenia bądź nieprzystąpienia do egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Czas trwania kursu – 200 godzin.

Koszt: 2400 PLN (cena dotyczy klienta indywidualnego)

Koszt egzaminu końcowego: 100 PLN

Koszt kursu bądź szkolenia PJM dla określonej grupy pracowników w ramach nawiązania współpracy z daną instytucją państwową jak i prywatną jest ustalony drogą porozumienia obu stron.

Minimalna ilość uczestników:

Maksymalna ilość uczestników: 6

Zgłoszenie się na kurs odbywa się poprzez wypełnienie formularza:

https://migamypjmem.com/formularz-kontaktowy/

Reklamy