Poziom B2

Wkrótce szczegóły o naborze


Kurs na poziomie B2 został podzielony na dwie części, z czego pierwsza część będzie odbywać się wyżej podanych terminach (łącznie 100 godzin).

B2 to poziom średniozaawansowany wyższy.

Na ten poziom kwalifikują się uczestnicy mający ukończony kurs PJM z poziomu B1.

Na tym poziomie uczestnicy w dalszym ciągu udoskonalają praktyczną umiejętność komunikacyjną na tematy konkretne i abstrakcyjne, wdrażają się w spontaniczną dyskusję na różne tematy życiowe, a ponadto poziom ten obejmuje:
– zwiększenie zasobu słownictwa z użyciem różnych wariantów charakterystycznych dla danych regionów i grup wiekowych;
– utrwalanie i udoskonalenie klasyfikatorów, przestrzenni topograficznej i zdań złożonych z użyciem znaków zaawansowanych i metafor charakterystycznych dla PJM;
– poezja migowa;
– żywa komunikacja z natywną osobą Głuchą (na życzenie uczestników możliwość zorganizowania spotkań z inną osobą Głuchą)

Program nauczania jest dostosowany do potrzeb i umiejętności uczestników.

Tematyka kursu jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy docelowej grupy.

Po odbyciu 200 godzin kursu możliwe jest przystąpienie do egzaminu końcowego. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu otrzymują zaświadczenie znajomości PJM na poziomie B2.

W przypadku niezaliczenia bądź nieprzystąpienia do egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Łączny czas trwania kursu – 200 godzin. (I część 100 godzin, II część 100 godzin)

Koszt pierwszej części: 1300 PLN (cena dotyczy klienta indywidualnego).

Koszt drugiej części: 1300 PLN

W cenie materiały dydaktyczne i słówka wysłane drogą e-mailową. Kawa, herbata i poczęstunek.  Pod koniec kursu płyta DVD z ponad 2000 słówkami, w tym znaki kulturowe.

Koszt egzaminu końcowego: 100 PLN

Koszt kursu bądź szkolenia PJM dla określonej grupy pracowników w ramach nawiązania współpracy z daną instytucją państwową jak i prywatną jest ustalony drogą porozumienia obu stron.

Minimalna ilość uczestników:

Maksymalna ilość uczestników: 10

Zgłoszenie się na kurs odbywa się poprzez wypełnienie formularza:

https://migamypjmem.com/formularz-kontaktowy/

%d blogerów lubi to: