Regulamin obozu PJM:

  1. Wysyłając formularz Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Oficjalnym potwierdzeniem rezerwacji miejsc na obozie jest dokonanie wpłaty w postaci zadatku (zaliczka bezzwrotna) w kwocie 150 zł bądź całości ceny do 7 dni od momentu wysłania formularza zgłoszeń.
  3. Zadatek bądź wpłacona kwota jest bezzwrotna.
  4. W przypadku rezygnacji z obozu PJM przez Uczestnika, zadatek nie podlega zwrotowi. W tym przypadku istnieje możliwość, aby w tym obozie uczestniczyła w zastępstwie inna osoba, którą wskaże osoba rezygnująca z obozu. Organizatorzy nie angażują się w poszukiwanie zastępczych osób.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania obozu PJM w przypadku niewystarczającej ilości uzbieranych uczestników na obóz PJM. Wówczas należność w pełnej wysokości dokonanej opłaty przez Uczestnika zostanie zwrócona na podane konto bankowe w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny odwołania obozu.
  6. Uczestnik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią bądź przed rozpoczęciem obozu osiągnie pełnoletność. Migamy PJM-em zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wiekowych.
  7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku podczas obozu PJM. Uczestnik oświadcza, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań ze swoim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej www.migamypjmem.com jak i na portalach społecznościowych, tj. na Facebooku, Instagramie, Youtubie oraz Google+). W przypadku osób małoletnich, niniejszej zgody udziela rodzic lub opiekun,
  8. Na życzenie uczestnika istnieje możliwość wystawiania rachunku.
  9. Uczestnik akceptuje powyższe postanowienia regulaminu.
%d blogerów lubi to: