International Sign – poziom 3

Kurs IS przeznaczony jest dla osób niesłyszących jak i słyszących chcących doskonalić umiejętność w komunikowaniu się w IS na forum międzynarodowym.

Na taki kurs mogą przystąpić osoby słyszące jak i niesłyszące z biegłą znajomością PJM.

Aby przystąpić na ten kurs NIE JEST wymagane posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu International Sign, ale posiadanie co najmniej  średnio-zaawansowanej umiejętności w komunikacji w IS. 

Kurs odbędzie się w takich terminach jak: 10-11 oraz 17-18 kwietnia 2021

Koszt kursu wynosi: 1000 PLN.

Wymiar czasu na obu poziomach wynosi 30 godzin lekcyjnych.

Nabór trwa do 31 marca 2021r.

Zajęcia poprowadzi Głucha lektorka Edyta Kozub.

Warunkiem uruchomienia kursu na obu poziomach jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób: MINIMUM 6.

Rezerwacja następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń
http://bit.ly/formularzIS
następnie należy dokonać zaliczkę w kwocie 300 PLN bądź pełną kwotę. Na wpłatę czekamy do 7 dni od momentu wypełnienia formularza zgłoszeń.

Dane do przelewu:

BNP Paribas

51 2340 0009 0560 4010 0000 3519

Migamy PJM-em
ul. Armii Krajowej 190c/4
40-750 Katowice

Tytuł przelewu: Kurs IS Katowice

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeń zapoznaj się regulaminem

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu kursu z PFRONU w 90%- 95%.

Ubiegać się o dofinansowanie mogą:

• Osoby niesłyszące bądź słabosłyszące, które chcą poznać PJM, ewentualnie doskonalić umiejętności PJM;
• Członkowie rodziny osób niesłyszących/słabosłyszących;
• Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt ze środowiskiem Głuchych bądź osobą niesłyszącą/słabosłyszącą.

Należy złożyć wniosek do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej najpóźniej 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu, czyli 10 lutego 2021

Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/1456,dok.html

W razie wątpliwości udzielimy wsparcia merytorycznego pod adresem e-mail: migamy.pjmem@gmail.com

%d blogerów lubi to: