Regulamin***

 1. Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata w wysokości 30% całkowitego kosztu kursu, w przypadku warsztatów 40% do 7 dni od wysłania formularza zgłoszeń. W przypadku braku wpłaty po 7 dniach rezerwacja jest automatycznie anulowana. 
 2. Zadatek bądź wpłacona kwota jest bezzwrotna.
 3. W przypadku uzyskania dofinansowania z PFRONu, nadpłata zadatku zostanie zwrócona na podane konto bankowe po zakończeniu kursu oraz dokonaniu wpłaty ze strony PFRONu.
 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia PJM przez Uczestnika, zadatek nie podlega zwrotowi. W tym przypadku istnieje możliwość, aby w tym szkoleniu uczestniczyła w zastępstwie inna osoba, którą wskaże osoba rezygnująca ze szkolenia. Organizator nie angażuje się w poszukiwanie zastępczych osób.
 5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia PJM, Uczestnik, który wcześniej dokonał wpłaty zadatku bądź całej kwoty, w ciągu jednego roku może wybrać inny termin szkolenia bez dodatkowych kosztów. W przypadku zmiany cennika na dany rok jest zobowiązany wpłacić różnice.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleń PJM w przypadku niewystarczającej ilości uzbieranych uczestników na dane szkolenie. Wówczas należność w pełnej wysokości dokonanej opłaty przez Uczestnika zostanie zwrócona na podane konto bankowe w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny odwołania szkolenia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkoleń, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć bądź formy szkoleń (z stacjonarnego na online lub odwrotnie).
 8. Ustna bądź pisemna (np. w komentarzu w social media, na privie, w e-mailu itp.) deklaracja uczestnictwa w danym szkoleniu nie jest akceptowana. Potwierdzeniem rezerwacji miejsc w szkoleniu jest wysłanie formularza szkoleń oraz dokonanie wpłaty (punkt 1).
 9. Na życzenie uczestnika istnieje możliwość wystawiania rachunku.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku podczas szkolenia PJM. Uczestnik oświadcza, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań ze swoim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej www.migamypjmem.com jak i na portalach społecznościowych, tj. na Facebooku, Instagramie oraz Youtubie.
 11. Uczestnik akceptuje powyższe postanowienia regulaminu.

***aktualizację regulaminu dokonano w dniu 12 stycznia 2022r

%d blogerów lubi to: