Regulamin***

  1. Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata w wysokości 30% całkowitego kosztu kursu, w przypadku warsztatów 40% do 7 dni od wysłania formularza zgłoszeń. W przypadku braku wpłaty po 7 dniach rezerwacja jest anulowana. 
  2. Zadatek bądź wpłacona kwota jest bezzwrotna.
  3. W przypadku uzyskania dofinansowania z PFRONu, nadpłata zadatku zostanie zwrócona na podane konto bankowe po zakończeniu kursu oraz dokonaniu wpłaty ze strony PFRONu.
  4. W przypadku rezygnacji z kursu PJM przez Uczestnika, zadatek nie podlega zwrotowi. W tym przypadku istnieje możliwość, aby w tym kursie uczestniczyła w zastępstwie inna osoba, którą wskaże osoba rezygnująca z kursu. Organizatorzy nie angażują się w poszukiwanie zastępczych osób.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu PJM w przypadku niewystarczającej ilości uzbieranych uczestników na dany kurs. Wówczas należność w pełnej wysokości dokonanej opłaty przez Uczestnika zostanie zwrócona na podane konto bankowe w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny odwołania kursu.
  6. Na życzenie uczestnika istnieje możliwość wystawiania rachunku.
  7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku podczas kursu PJM. Uczestnik oświadcza, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań ze swoim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej www.migamypjmem.com jak i na portalach społecznościowych, tj. na Facebooku, Instagramie oraz Google+).
  8. Uczestnik akceptuje powyższe postanowienia regulaminu.

***aktualizacja regulaminu w dniu 20 lipca 2020r

%d blogerów lubi to: