Międzynarodowy Dzień Głuchych w Katowicach – 26.09.2015r.