Regulamin na kurs IS:

  1. Zadatek bądź wpłacona kwota jest bezzwrotna.
  2. W przypadku rezygnacji z kursu IS przez Uczestnika, zadatek nie podlega zwrotowi. W tym przypadku istnieje możliwość, aby w tym obozie uczestniczyła w zastępstwie inna osoba, którą wskaże osoba rezygnująca z obozu. Organizatorzy nie angażują się w poszukiwanie zastępczych osób.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu IS w przypadku niewystarczającej ilości uzbieranych uczestników na kurs. Wówczas należność w pełnej wysokości dokonanej opłaty przez Uczestnika zostanie zwrócona na podane konto bankowe w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny odwołania obozu.
  4. Na życzenie uczestnika istnieje możliwość wystawiania rachunku.
  5. Uczestnik akceptuje powyższe postanowienia regulaminu.
Reklamy