Regulamin kursu IS:

  1. Zadatek (zaliczka bezzwrotna) bądź wpłacona kwota jest bezzwrotna.
  2. W przypadku rezygnacji z kursu IS przez Uczestnika, zadatek nie podlega zwrotowi. W tym przypadku istnieje możliwość, aby w tym kursie IS uczestniczyła w zastępstwie inna osoba, którą wskaże osoba rezygnująca z kursu IS. Organizatorzy nie angażują się w poszukiwanie zastępczych osób.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu IS w przypadku niewystarczającej ilości uzbieranych uczestników na ten kurs. Wówczas należność w pełnej wysokości dokonanej opłaty przez Uczestnika zostanie zwrócona na podane konto bankowe w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny odwołania kursu.
  4. Na życzenie uczestnika istnieje możliwość wystawiania rachunku.
  5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku podczas kursu IS. Uczestnik oświadcza, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań ze swoim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej www.migamypjmem.com jak i na portalach społecznościowych, tj. na Facebooku, Instagramie oraz Google+).
  6. Uczestnik akceptuje powyższe postanowienia regulaminu.

%d blogerów lubi to: