Wspomnienia ze szkoły średniej

Po długiej przerwie wreszcie wracam do pisania bloga. Tym razem chciałabym opowiedzieć Wam moją historię, a mianowicie moją edukację w szkole średniej, która przypada na okres 1997 – 2001.

Ci co nie są na bieżąco z moją edukacją od przedszkola do szkoły podstawowej odsyłam do starego bloga.

W pierwszym dniu szkoły średniej dotarło do mnie, że właśnie otworzył się nowy rozdział mego życia, a zarazem przerażała mnie ta cała perspektywa czteroletniej edukacji w liceum masowym, tym bardziej, że miałam ogromne wątpliwości we własne możliwości w osiągnięciu sukcesów szkolnych. Przed oczami miałam same czarne wizje. Zmiana szkoły, nauczycieli i rówieśników, a także nagły wzrost poziomu nauczania było dla mnie źródłem olbrzymiego stresu.

Pierwsze dwa miesiące nauki w nowej szkole były dla mnie silnym przeżyciem emocjonalnym jak i psychicznym, były naznaczone ogromnym stresem, który nierzadko powodował u mnie psychosomatyczne objawy tj. silne bóle brzucha, bóle głowy, uczucie zmęczenia (często przez to urządzałam popołudniowe drzemki, normalnie nie mam zwyczaju tego robić), uczucie zimna, drżenie. Przez cały czas takie uczucie mnie towarzyszyło w szkole.

 

Dezorientacja treści zajęć, trudności ze zrozumieniem pytań kierowanych do mnie, bezradność, brak swobodnych kontaktów z rówieśnikami spowodowały u mnie zaniżanie poczucia własnej wartości, zagubienie oraz niepewność. Cała ta sytuacja spowodowała, że wyrażałam pełną gotowość do rezygnacji z tej szkoły i przeniesienia się do specjalnego liceum ekonomicznego dla niesłyszących we Wrocławiu. Byłam przekonana, że nie pasuję w ogóle do tego otoczenia i że to nie jest „mój świat”. Ogarniało mnie uczucie głębokiego załamania, wyczerpania psychicznego i totalnej beznadziei. Gdyby nie wsparcie ze strony moich rodziców, a szczególnie mojej Mamy nie zdołałabym wyjść z głębokiego załamania psychicznego. Ostatecznie doszłam do wniosku, że nauczanie w szkole masowej było jedyną bramą, która otwierała szanse na wszechstronnie zdobycie wiedzy, gdzie w szkole specjalnej taka możliwość byłaby ograniczona. Dlatego pogodziłam się z takim stanem rzeczy i wyznaczyłam sobie cel –  byle przetrwać te 4 lata, skończyć liceum i zdać maturę. Balansowałam między dwoma światami – życie poza szkołą spędzałam wśród swoich, czyli świecie ciszy, a w szkole wbrew swojej woli – w świecie słyszących.

Nieco podniósł mnie na duchu fakt, że dyrekcja szkoły podjęła decyzję podziału dwóch klas uwzględniając ich osiągnięcia w nauczaniu. Uczniowie, którzy osiągnęli średnią oceń ze wszystkich przedmiotów powyżej 36, byli przeniesieni do klasy A z rozszerzonym poziomem nauczania. Zaś Ci, którzy uzyskali średnią poniżej 35 pozostawali w klasie B. Ku mojemu zaskoczeniu osiągnęłam średnią powyżej 38 i w związku z tym miałam przenieść się do klasy A. Po długich przemyśleniach odrzuciłam tą możliwość twierdząc przy tym, że i tak poziom nauczania był na tyle wysoki, że ledwo byłam w stanie podołać wymaganiom szkolnym.

Przez całe 4 lata nigdy nie miałam indywidualnych lekcji, jedynie tylko kilka razy korzystałam z indywidualnych zajęć z języka polskiego, ale ostatecznie z niego zrezygnowałam, ponieważ nie miałam z niego żadnych korzyści. Moim największym problemem było samodzielne pisanie wypracowań, popełniałam błędy fleksyjne jak i stylistyczne, ale wraz z upływem czasu częściowo uporałam się z tymi trudnościami. To była po prostu kwestia czasu i opanowanie polszczyzny w pełni nie mogło nastąpić z dnia na dzień. Z pozostałymi przedmiotami radziłam sobie w miarę dobrze, miałam swoje ulubione jak i nielubiane przedmioty (szczególnie historia i fizyka). Gdy pojawiały się trudności ze zrozumieniem treści materiału z danego przedmiotu (głównie przedmioty ścisłe, czyli fizyka i chemia), o ile było to możliwe brałam prywatne korepetycje. Z matematyki oraz z angielskiego przez całe 4 lata systematycznie brałam prywatne lekcje, które pomogły rozszerzyć kompetentnie wiedzę i pozwoliły mnie lepiej przygotowywać się do matury.

Maturę zdałam i w końcu opuszczając mury szkoły średniej trzymając w ręku świadectwo dojrzałości byłam najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Długo czekałam na tę chwilę. Z jednej strony nie żałuję, że dałam sobie szansę na podnoszenie swej wiedzy pomimo wielu trudności, jakie napotykałam w tym czasie. Niejednokrotnie musiałam ponieść porażkę, żeby znów móc się podnosić, żeby stać się lepszym i silniejszym człowiekiem.  Z drugiej strony żałuję, że odebrano mi swój bezpieczny świat ciszy, zburzono moją tożsamość, że wylałam wiele łez z powodu porażki w kontakcie z ludźmi słyszącymi.

 

Reklamy

III edycja letniego obozu PJM w Wiśle

III edycja letniego obozu PJM

Tradycyjnie po raz kolejny zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na III edycję letniego obozu Polskiego Języka Migowego.

W tym roku podobnie jak w zeszłym roku przygodę z językiem migowym rozpoczniemy bądź utrwalimy w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski, w Wiśle. Można miło spędzić wakacje z rodziną i jednocześnie podszlifować swe umiejętności językowe pod okiem profesjonalnych lektorów wśród okazałych beskidzkich gór.

Terminy:

  • Poziom A1                             9-15 lipca 2018r.
  • Poziom A2                            16-22 lipca 2018r.
  • Warsztaty B1/B2                  23-27 lipca 2018r.

Cena:

– zakwaterowanie –  jedna doba 30 zł (w cenie zakwaterowania nie jest wliczony koszt wyżywienia. Wyżywienie we własnym zakresie). 

Nocleg w agroturystyce w Wiśle – Jaworniku u Ewy Pilch 

kurs PJM A1 i A2 – 60 godzin dydaktycznych – 700 PLN (w cenie kursu nie jest wliczony koszt egzaminu końcowego. Dla chętnych istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu w trakcie obozu)

warsztaty B1/B2  – 30 godzin dydaktycznych – 350 PLN – warsztaty te są dla osób, które mają już ukończony A2 lub B1, ale chcą wciąż doskonalić i utrwalić język migowy.

Rezerwacja następuje poprzez wypełnienie FORMULARZA.

Osoby, które zgłosiły się na obóz PJM poprzez wypełnienie formularza proszone są o dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 150 PLN bądź całości ceny do 31 maja 2018r. Więcej informacji w zakładce PŁATNOŚĆ.

Informacje na temat egzaminu końcowego oraz uzyskania dyplomu znajdują się w zakładce EGZAMIN.

Zaś informacje na temat zasady kwalifikacji na dany poziom PJM-u znajdują się w zakładce ZASADY KWALIFIKACJI.

Dodatkowe informacje: migamy.pjmem@gmail.com

Dofinansowanie:

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu kursu z PFRONU w 90%- 95% (z kwoty 700 PLN), więcej szczegółów w zakładce DOFINANSOWANIE.

Wniosek należy składać do 9 maja 2018r. najpóźniej 2 miesiące przed rozpoczęciem kursu. 

A przy okazji zapraszamy do obejrzenia galerii z I jak i II edycji obozu PJM w Wiśle:

Nabór na kurs PJM poziom B1

KATOWICE

Z racji, że otrzymuję liczne zapytania o następną edycję kursu B1, a najlepiej, żeby odbywał się jeszcze w tym roku to ogłaszam wszem i wobec, że oficjalnie otwieram nabór na jesienną edycję kursu na B1 .

Rezerwacja następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń
https://migamypjmem.com/formularz-kontaktowy/

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu kursu z PFRONU w 90%- 95%.

Ubiegać się o dofinansowanie mogą:

• Osoby niesłyszące bądź słabosłyszące, które chcą poznać PJM, ewentualnie doskonalić umiejętności PJM;
• Członkowie rodziny osób niesłyszących/słabosłyszących;
• Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt ze środowiskiem Głuchych bądź osobą niesłyszącą/słabosłyszącą.

Należy złożyć wniosek do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej kilka miesięcy przed rozpoczęciem kursu.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/1456,dok.html

W razie wątpliwości udzielimy wsparcia merytorycznego pod adresem e-mail: migamy.pjmem@gmail.com

Można już składać wniosek do PFRONu o dofinansowanie, im wcześniej tym lepiej! 

ZAPRASZAM!

Nabór na kurs International Sign poziom podstawowy w Katowicach

Trwa nabór na kurs International Sign na poziom podstawowy. Kurs ten odbędzie się w takich terminach jak: 14 – 15 oraz 21-22 kwietnia 2018r.

Koszt kursu wynosi 750 PLN.

Wymiar czasu na obu poziomach wynosi 30 godzin lekcyjnych.

Nabór trwa do 31 marca 2018r. 

Zajęcia poprowadzi Głucha lektorka Edyta Kozub.

Warunkiem uruchomienia kursu na obu poziomach jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób: MINIMUM 8.

Rezerwacja następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń
http://bit.ly/formularzIS
następnie należy dokonać zaliczkę w kwocie 200 PLN bądź pełną kwotę. Na wpłatę czekamy do 7 dni od momentu wypełnienia formularza zgłoszeń.

Dane do przelewu:

Raiffeisen Polbank

51 2340 0009 0560 4010 0000 3519

Migamy PJM-em
ul. Armii Krajowej 190c/4
40-750 Katowice
Tytuł przelewu: Kurs IS Katowice

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeń zapoznaj się regulaminem

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu kursu z PFRONU w 90%- 95%.

Ubiegać się o dofinansowanie mogą:

• Osoby niesłyszące bądź słabosłyszące, które chcą poznać PJM, ewentualnie doskonalić umiejętności PJM;
• Członkowie rodziny osób niesłyszących/słabosłyszących;
• Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt ze środowiskiem Głuchych bądź osobą niesłyszącą/słabosłyszącą.

Należy złożyć wniosek do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej kilka miesięcy przed rozpoczęciem kursu.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/1456,dok.html

W razie wątpliwości udzielimy wsparcia merytorycznego pod adresem e-mail: migamy.pjmem@gmail.com

Zachęcam do obejrzenia foto-reportażu z poprzedniej edycji kursów IS:

Kalendarz kursów 2018

Wiosenna edycja kursu PJM:

Kurs International Sign:

  • podstawowy (30 godzin) 14 – 22 kwietnia 2018r. (nabór trwa do 31 marca)
  • średnio – zaawasowany plus (30 godzin) 24 marca – 8 kwietnia (1 wolne miejsce! nabór trwa do 17 marca)

III edycja letniego obozu PJM odbędzie się w lipcu. Oprócz szkoleń na poziomie A1 i A2 odbędą się dodatkowe szkolenia dla osób chcących utrwalić sobie PJM.  Szczegółowe informacje będą w marcu.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu kursu z PFRONU w 90%- 95%.

Ubiegać się o dofinansowanie mogą:

• Osoby niesłyszące bądź słabosłyszące, które chcą poznać PJM, ewentualnie doskonalić umiejętności PJM;
• Członkowie rodziny osób niesłyszących/słabosłyszących;
• Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt ze środowiskiem Głuchych bądź osobą niesłyszącą/słabosłyszącą.

Należy złożyć wniosek do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej kilka miesięcy przed rozpoczęciem kursu.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/1456,dok.html

W razie wątpliwości udzielimy wsparcia merytorycznego pod adresem e-mail: migamy.pjmem@gmail.com