A1Witajcie!

Z racji, że otrzymuję liczne zapytania na temat poziomu biegłości językowej (A1, A2, B1, B2) PJM-u, postaram się w ciągu tego miesiąca opisać ogólnie poszczególne poziomy znajomości językowej.

Dzisiaj opiszę poziom A1 – poziom początkujący (elementarny).

Na tym poziomie uczestnicy zaczynają pierwszą przygodę z Polskim Językiem Migowym.

Poziom ten obejmuje :
– przedstawienie siebie i innej osoby ;
– sformułowanie prostych pytań i zdań z zakresu życia prywatnego jak i zawodowego ;
–  prowadzenie prostych rozmów ;
– elementy historii i kultury Głuchych ;
– elementy savoir- vivre w życiu Głuchych ;

Ponadto uczestnicy kursu uczą się przestawić kanał słuchowo – werbalny na kanał wzrokowo – manualny, a także zapoznają się z niektórymi regułami gramatycznymi PJM-u oraz rozwijają umiejętność wykorzystywania przestrzeni topograficznej jak i klasyfikatorów.

Wybór słownictwa oraz tematyka kursu jest uzależniona od rodzaju wykonywanego zawodu docelowej grupy uczestników.

Czas trwania kursu na poziomie A1 to 60 godzin dydaktycznych.

Kurs kończy się egzaminem końcowym.

Uczestnik po zdaniu egzaminu uzyskuje certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu.

W przypadku nie zdania egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo na kursie.

Reklama