Dzisiaj tematem przewodnim będą zajęcia języka migowego z rytmiką i plastyką dla dzieci, organizowane w ramach obozu PJM w Szczyrku. Zajęcia te są skierowane do dzieci słyszących, niesłyszących jak i słabosłyszących w wieku od 4 do 12 lat.

Ideą tych wakacyjnych zajęć jest przede wszystkim zaszczepienie u dzieci świadomości istnienia języka migowego i jego odmiennego kanału komunikacyjnego. W celu nauki drugiego języka wskazane jest od najmłodszych lat wykorzystać naturalną ciekawość dzieci, ich wrażliwość słuchowo –wzrokową i ogromną plastyczność mózgu, która wraz z wiekiem zanika.

Zajęcia te będą mieć charakter rytmiczno – słowny, gdzie główną rolę odgrywać będzie muzyka i praca z ciałem. Dzięki temu rozwija się sprawność aparatu mięśniowo – ruchowego i koordynację wzrokowo – manualną. Muzyka połączona z językiem migowym pozwala rozwijać pamięć i spostrzegawczość.

Zajęcia plastyczne mają za zadanie rozwijać wyobraźnię twórczą, a także doskonalić sprawność manualną, która podczas używania znaków migowych także ma decydujący wpływ.

Celem tych zajęć w zasadzie jest połączenie wakacji z nauką poznając język migowy w sposób aktywny jak i twórczy, czyli innym słowem przyjemne z pożytecznym.

Zajęcia będą przeprowadzone przez niesłyszących trenerów w towarzystwie wykwalifikowanych osób słyszących.

Na zakończenie przypomnę, że warunkiem zorganizowania tych zajęć jest powstanie co najmniej 6 osobowej grupy dzieci. Koszt zajęć wynosi 120 PLN. W cenie wliczone są artykuły plastyczne. Łączna ilość godzin zajęć w jeden tydzień wynosi 10 godzin (1 dzień to 1,5 godzin zajęć). Szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem OFERTA DLA DZIECI.

WAŻNA INFORMACJA!

Zajęcia języka migowego dla dzieci nie podlegają refundacji przez PFRON.

Reklama