Poziom biegłości językowej B1

B2Witajcie!

Dzisiaj czas na prezentację poziomu biegłości językowej B1.

Poziom B1 to poziom średniozaawansowany. Na ten poziom kwalifikują się uczestnicy mający ukończony poziom A2.

Na tym poziomie uczestnicy kontynuują praktyczną umiejętność komunikacyjną z zakresu własnego życiowego doświadczenia, nadziei, marzeń, a także wyrażania opinii na dany temat.

Poziom ten obejmuje :
– zwiększenie zasobu słownictwa, tj. czasowników, rzeczowników i przymiotników typowych dla PJM ;
– zapoznanie się z różnymi wariantami znaków migowych charakterystycznych dla danych regionów i grup wiekowych ;
– poezję migową ;
– utrwalanie i udoskonalenie klasyfikatorów i topografii przestrzennej z użyciem znaków charakterystycznych dla PJM ;
– utrwalanie zdań złożonych zgodnie z zapoznanymi regułami gramatycznymi PJM ;
– elementy wykładu na temat ogólnej problematyki w społeczeństwie Głuchych ;

Program nauczania jest dostosowany do potrzeb i umiejętności uczestników.

Tematyka kursu jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy docelowej grupy.

Czas trwania kursu – 120 godzin.

Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu otrzymują certyfikat znajomości PJM na poziomie B1 i umożliwiający przejście na wyższy poziom językowy.

W przypadku niezaliczenia egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Reklamy