Poziom B1 to poziom średniozaawansowany. Na ten poziom kwalifikują się uczestnicy mający ukończony poziom A2.

Na tym poziomie uczestnicy kontynuują praktyczną umiejętność komunikacyjną z zakresu własnego życiowego doświadczenia, nadziei, marzeń, a także wyrażania opinii na dany temat.

Poziom ten obejmuje :
– zwiększenie zasobu słownictwa, tj. czasowników, rzeczowników i przymiotników typowych dla PJM ;
– zapoznanie się z różnymi wariantami znaków migowych charakterystycznych dla danych regionów i grup wiekowych ;
– poezję migową ;
– utrwalanie i udoskonalenie klasyfikatorów i topografii przestrzennej z użyciem znaków charakterystycznych dla PJM ;
– utrwalanie zdań złożonych zgodnie z zapoznanymi regułami gramatycznymi PJM ;
– elementy wykładu na temat ogólnej problematyki w społeczeństwie Głuchych ;

Program nauczania jest dostosowany do potrzeb i umiejętności uczestników.

Tematyka kursu jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy docelowej grupy.

Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu otrzymują zaświadczenie znajomości PJM na poziomie B1 i umożliwiający przejście na wyższy poziom językowy.

W przypadku niezaliczenia bądź nieprzystąpienia do egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Czas trwania kursu – 120 godzin.

Koszt: 1600 PLN (cena dotyczy klienta indywidualnego)

Koszt egzaminu: 100 PLN

Koszt kursu bądź szkolenia PJM dla określonej grupy pracowników w ramach nawiązania współpracy z daną instytucją państwową jak i prywatną jest ustalony drogą porozumienia obu stron.

Zgłoszenie się na kurs odbywa się poprzez wypełnienie formularza:

https://migamypjmem.com/formularz-kontaktowy/

Reklama