catsWitajcie!

Dzisiaj zaprezentuję Wam ostatni poziom biegłości językowej B2, czyli jest to poziom średniozaawansowany wyższy.

Na ten poziom kwalifikują się uczestnicy mający ukończony kurs PJM z poziomu B1.

Na tym poziomie uczestnicy w dalszym ciągu udoskonalają praktyczną umiejętność komunikacyjną na tematy konkretne i abstrakcyjne, wdrażają się w spontaniczną dyskusję na różne tematy życiowe, a ponadto poziom ten obejmuje:
– zwiększenie zasobu słownictwa z użyciem różnych wariantów charakterystycznych dla danych regionów i grup wiekowych;
– utrwalanie i udoskonalenie klasyfikatorów, przestrzenni topograficznej i zdań złożonych z użyciem znaków zaawansowanych i metafor charakterystycznych dla PJM;
– poezja migowa;
– żywa komunikacja z natywną osobą Głuchą (na życzenie uczestników możliwość zorganizowania spotkań z osobą Głuchą na poziomie A1, A2, B1)

Program nauczania jest dostosowany do potrzeb i umiejętności uczestników.

Tematyka kursu jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy docelowej grupy.

Czas trwania kursu – 120 godzin.

Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu otrzymują certyfikat znajomości PJM na poziomie B1 i umożliwiający przejście na wyższy poziom językowy.

W przypadku niezaliczenia egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Reklama