Informujemy, że już oficjalnie trwa nabór na kurs PJM na poziomie A1 jak i B1. Już kilka osób się zapisało!


Poziom A1:

Start: 9 stycznia 2017 – 15 marca 2017
Tryb tygodniowy: poniedziałek i piątek
Ilość godzin: 60
Miejsce kursu: Katowice


Poziom B1:

Start: 14 stycznia 2017 – 30 kwietnia 2017
Tryb weekendowy
Ilość godzin: 120
Miejsce kursu: Katowice

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu kursu z PFRONU w 90%- 95%

Ubiegać się o dofinansowanie mogą:

  • Osoby niesłyszące bądź słabosłyszące, które chcą poznać PJM, ewentualnie doskonalić umiejętności PJM;
  • Członkowie rodziny osób niesłyszących/słabosłyszących;
  • Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt ze środowiskiem Głuchych bądź osobą niesłyszącą/słabosłyszącą.

Należy złożyć wniosek do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej kilka miesięcy przed rozpoczęciem kursu.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/1456,dok.html

W razie problemów bądź wątpliwości udzielę więcej informacji e-mailem migamy.pjmem@gmail.com

Formularz zgłoszeń znajduje się w zakładce ZAPISY 

Szczegółowe informacje na temat programu na poziomie B1 znajdują się w zakładce https://migamypjmem.com/poziom-b1/

Reklama