Idąc naprzeciw Waszym oczekiwaniom i ze względu na ogromne zainteresowanie kursem International Sign postanowiłyśmy po raz kolejny zorganizować kurs IS na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym w Katowicach.

Kurs IS przeznaczony jest dla osób niesłyszących jak i słyszących chcących nauczyć się efektywniej komunikować się w IS na forum międzynarodowym. Na taki kurs mogą przystąpić osoby niesłyszące jak i słyszące z biegłą znajomością PJM.

Poziom podstawowy:

4 spotkania w weekendy: 13 – 14 i 20 -21 maja.

Koszt wynosi 650 PLN.

30 godzin lekcyjnych

Poziom średniozaawansowany: 

4 spotkania w weekendy: 3 – 4 i 10 -11 czerwca.

Koszt wynosi 750 PLN.

30 godzin lekcyjnych

Zajęcia poprowadzi Głucha lektorka Edyta Kozub.

Warunkiem uruchomienia kursu na obu poziomach jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób: MINIMUM 8.

Rezerwacja następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń
http://bit.ly/formularzIS
następnie należy dokonać zaliczkę w kwocie 200 PLN bądź pełną kwotę w wysokości 650 PLN na poziomie podstawowym, zaś w przypadku poziomu średniozaawansowanego 750 PLN.Na wpłatę czekamy do 7 dni od momentu wypełnienia formularza zgłoszeń.

Dane do przelewu:

Raiffeisen Polbank

51 2340 0009 0560 4010 0000 3519

Migamy PJM-em
ul. Armii Krajowej 190c/4
40-750 Katowice
Tytuł przelewu: Kurs IS Katowice

Nabór na kurs na poziomie podstawowym trwa do 30 kwietnia, zaś średniozaawansowanym do 28 maja.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeń zapoznaj się regulaminem

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu kursu z PFRONU w 90%- 95%.

Ubiegać się o dofinansowanie mogą:

• Osoby niesłyszące bądź słabosłyszące, które chcą poznać PJM, ewentualnie doskonalić umiejętności PJM;
• Członkowie rodziny osób niesłyszących/słabosłyszących;
• Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt ze środowiskiem Głuchych bądź osobą niesłyszącą/słabosłyszącą.

Należy złożyć wniosek do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej kilka miesięcy przed rozpoczęciem kursu.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/1456,dok.html

W razie wątpliwości udzielimy wsparcia merytorycznego pod adresem e-mail: migamy.pjmem@gmail.com

Opinie Kingi i Michała, byłych uczestników lutowego kursu IS na poziomie podstawowym:

Reklama