Wiosenna edycja kursu PJM:

Kurs International Sign:

  • podstawowy (30 godzin) 14 – 22 kwietnia 2018r. (nabór trwa do 31 marca)
  • średnio – zaawasowany plus (30 godzin) 24 marca – 8 kwietnia (1 wolne miejsce! nabór trwa do 17 marca)

III edycja letniego obozu PJM odbędzie się w lipcu. Oprócz szkoleń na poziomie A1 i A2 odbędą się dodatkowe szkolenia dla osób chcących utrwalić sobie PJM.  Szczegółowe informacje będą w marcu.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu kursu z PFRONU w 90%- 95%.

Ubiegać się o dofinansowanie mogą:

• Osoby niesłyszące bądź słabosłyszące, które chcą poznać PJM, ewentualnie doskonalić umiejętności PJM;
• Członkowie rodziny osób niesłyszących/słabosłyszących;
• Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt ze środowiskiem Głuchych bądź osobą niesłyszącą/słabosłyszącą.

Należy złożyć wniosek do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej kilka miesięcy przed rozpoczęciem kursu.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/1456,dok.html

W razie wątpliwości udzielimy wsparcia merytorycznego pod adresem e-mail: migamy.pjmem@gmail.com

Reklama