KATOWICE

Z racji, że otrzymuję liczne zapytania o następną edycję kursu B1, a najlepiej, żeby odbywał się jeszcze w tym roku to ogłaszam wszem i wobec, że oficjalnie otwieram nabór na jesienną edycję kursu na B1 .

Rezerwacja następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń
https://migamypjmem.com/formularz-kontaktowy/

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu kursu z PFRONU w 90%- 95%.

Ubiegać się o dofinansowanie mogą:

• Osoby niesłyszące bądź słabosłyszące, które chcą poznać PJM, ewentualnie doskonalić umiejętności PJM;
• Członkowie rodziny osób niesłyszących/słabosłyszących;
• Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt ze środowiskiem Głuchych bądź osobą niesłyszącą/słabosłyszącą.

Należy złożyć wniosek do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej kilka miesięcy przed rozpoczęciem kursu.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/1456,dok.html

W razie wątpliwości udzielimy wsparcia merytorycznego pod adresem e-mail: migamy.pjmem@gmail.com

Można już składać wniosek do PFRONu o dofinansowanie, im wcześniej tym lepiej! 

ZAPRASZAM!

Reklama